Gdzie udać się po dofinansowanie swojego biznesu?

pieniadze

Otwierasz nową działalność gospodarczą, zastanawiasz się skąd można uzyskać dofinansowanie na założenie, oraz rozwój swojego biznesu?

Pierwsze kroki skieruj do swojego Urzędu Pracy. Dofinansowanie z tego źródła jest realizowane przez Fundusz Pracy, kierowane są one do osób bezrobotnych, a jego celowość jest ukierunkowana na zmniejszenie bezrobocia (warto dodać, iż dofinansowanie jest bezzwrotne). Możemy także zorientować się, co do dofinansowań w Urzędach Miejskich, często, bowiem w budżecie miast istnieje specjalna pula, na dofinansowanie młodych przedsiębiorstw dużych i małych ze środków Unii Europejskiej. Pamiętać jednak należy, iż nim udamy się do odpowiednich organów z prośbą o dofinansowanie, należy zbudować pewny biznes-plan tutaj pomocne będą agencje marketingu i PR- specjaliści zrobią to lepiej. Nikt, bowiem nie wyłoży środków na niewiadomy cel, tudzież nierokującą inwestycje. Dobry biznes plan to pierwszy najważniejszy krok w naszej działalności.

09.09.2010. 14:57

Formy prawne firmy

burowce

Określone formy prawne dana firma przyjmuje w momencie rejestracji określonej działalności gospodarczej. Wyróżniamy formy prawne krajowe (określane w obrębie danego kraju), oraz paneuropejskie (obowiązujące na terenie UE). Oczywiście jako właściciel nie musisz znać wszystkich form prawnych, są od tego profesjonalni doradcy biznesowi.

Formy prawne firm w Polsce możemy zróżnicować na spółki prawa handlowego uregulowane w kodeksie spółek handlowych - spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, tudzież kapitałowe: akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, działalność form prawnych przedsiębiorstw regulowane kodeksem cywilnym - spółka cywilna, przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej, oraz pozostałe formy prawne działalności, regulowane odpowiednimi aktami prawnymi – ustawami (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie).

09.09.2010. 14:56

Jakie obowiązki ma osoba posiadająca indywidualną działalność gospodarczą?

Prowadząc każdą działalność gospodarczą bez względnie musisz pamiętać o swoich obowiązkach, które przyjmuje każdy podmiot gospodarczy w momencie rejestracji swej działalności.

Do podstawowych należy uiszczenie podatków przez osobę prowadzącą działalność, i obowiązaną do prowadzenia księgi rachunkowej oraz lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, odprowadzanie składek do ZUS (emerytalno-rentowych, zdrowotnych, oraz szeregu ubezpieczeń społecznych). Przestrzeganie ważności licencji, uprawnień, zezwoleń zawodowych, koncesji, a także obowiązki nakładane względem przestrzegania higieny pracy, kodeksu pracy, oraz ustaleń regulowanych przez ministerstwo środowiska (w przypadku przedsiębiorstw wytwarzających odpady).

09.09.2010. 14:55

Zakładanie firmy krok po kroku

Z założeniem firmy wiraże się sześć podstawowych kroków, które bezwzględnie musimy wykonać, by cieszyć się swoją nową działalnością gospodarczą.

Krok pierwszy: wybór opodatkowania - opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa, stawka liniowa), czy opodatkowanie w formach zryczałtowanych (np. ryczałt ewidencjonowany). Krok drugi: Pójście do urzędu miasta w celu złożenie wniosku - dotyczącego przyznania wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacji NIP, zgłoszenia składek do ZUS, a także w celu uiszczenia odpowiednich opłat rejestracyjnych. Krok trzeci to uzyskanie licencji, zezwoleń, koncesji, oraz różnorodnych uprawnień zawodowych (w przypadku określonych profili działalności gospodarczej). Krok czwarty, pozyskanie pieczątki (na pieczątce znajduje się pełna nazwa firmy oraz siedziba, adres, logo, mail), pamiętać jednak należy, iż czerwony tusz oraz okradły kształt zarezerwowany jest dla organów państwowych. Krok piąty - otwarcie firmowego konta bankowego. Krok szósty, ostatni – w przypadku niektórych działalności gospodarczych (np. lokale gastronomiczne, sklepy spożywcze) odbiór lokalu przez stację sanitarno-epidemiologiczną (sanepid).

09.09.2010. 14:53

Portal w budowie

Nowa strona o zarządzaniu własnym biznesem znajduje się w przebudowie. Już niedługo oficjalny start.

17.08.2010. 02:31